Gdańsk Łostowice
ul. Wielkopolska 5A
wjazd od ul. Świętokrzyskiej 63A

tel. 669 151 065