top of page

Auto-elektryk, elektronik

  • Wymiana żarówek

  • Naprawa szyb elektrycznych

  • Regeneracja alternatorów

  • Regeneracja rozruszników

  • Diagnostyka komputerowa, kasowanie błędów

  • Programowanie głównego sterownika

  • Chip Tuning - dodawanie mocy 

  • Przeprogramowanie (DPF)

bottom of page