• Facebook

Gdańsk Chełm ul. Cienista 16d

od 30.03 zmiana godzin pracy

Pon-Czw 8.00-16.00

Piatek, Sobota nieczynne

MYJNIA 785 047 689

WARSZTAT 669 151 065

KONSERWACJA 669 151 065

Obok ronda, od tyłu stacji LOTOS, wjedź w drogę wewn. szutrową, 70m w dół, po prawej stronie, na budynku duże świetlne "77"

Wjedź na podwórko przez niebieską bramę z napisem MYJNIA RĘCZNA 77

MYJNIA RĘCZNA GDAŃSK  PRANIE TAPICERKI  SAMOCHODOWEJ GDAŃSK

REGULAMIN SERWISU 77

1. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki osób korzystających z usług naszego zakładu , zwanych dalej Klientami.

2. Serwis samochodowy, zwany dalej SERWIS77, świadczy usługi w ramach swojej działalności.

3. Siedziba firmy: 80-046 Gdańsk ul. Cienista 16d

4. SERWIS77 świadczy usługi  dla trzech typów pojazdów: samochody osobowe, Vany i busy.

5. Pełny zakres usług oraz obowiązujące ceny tych usług wyszczególnione są w CENNIKU. Podane ceny są cenami brutto, chyba, że podane są zarówno netto oraz brutto.

6. Usługę wykonuje się po zleceniu jej, pracownikowi  SERWISU77.

7. Płatność za usługę  następuje po jej wykonaniu, u pracownika SERWISU77, gotówką lub kartą płatniczą. Dowodem zapłaty za usługę jest paragon fiskalny lub Faktura.

8. Mycie i naprawa samochodów odpowiada standardom przyjętym w  polskich myjniach i warsztatach samochodowych.

9. Pracownik SERWISU77 może odmówić wykonania usługi, bez podania przyczyny.

10. Klient jest zobowiązany poinformować pracownika SERWISU77 o nietypowym wyposażeniu pojazdu, zamocowanym do nadwozia oraz o uszkodzeniach, mogących się powiększyć w trakcie mycia lub wpłynąć w jakikolwiek sposób na stan pojazdu.

11. SERWIS77 nie odpowiada za szkodę lub awarię samochodu powstałą na terenie myjni, chyba, że jest ona skutkiem niewłaściwego wykonania usługi lub rażącego niedbalstwa ze strony pracowników myjni.

12. SERWIS77nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w samochodzie np. pieniądze, laptopy, telefony, aparaty fotograficzne, biżuterię, itp.

13. Oddanie przez klienta pracownikowi SERWISU77 pojazdu celem wykonania usługi, w zakresie świadczonych przez SERWIS77 usług,  jest równoznaczne z akceptacją ceny tej usługi (zgodnie z obowiązującym cennikiem) oraz akceptacją wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.

14. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 28 października 2013 roku.

REGULAMIN dodatkowy MYJNI.

1. Jeśli klient sam wjeżdża do myjni, po wjeździe samochodu do myjni, przed rozpoczęciem świadczenia usługi mycia, zobowiązany jest wyłączyć silnik, włączyć bieg lub zaciągnąć hamulec ręczny oraz opuścić pojazd. Nadto klient jest zobowiązany do zamknięcia okien. W przypadku niezastosowania się do regulacji zawartej w zdaniach poprzedzających, myjnia nie odpowiada za powstałe szkody.

2. Po wyjeździe z myjni, reklamacji związanej z wykonaną usługą mycia, nie uwzględnia się.