Klimatyzacja samochodów

Pełen serwis klimatyzacji

- Sprawdzenie szczelności

- Odzysk czynnika

- Nowy olej

- Uzupełnienie czynnika

- Test

- Wydruk dla klienta

Cena serwisu 150zł + 0,3zł/1gr czynnika

Klimatyzacja nabijanie uzupełnianie dobicie czynnika