top of page

REGULAMIN SERWISU 77

1. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki osób korzystających z usług naszego zakładu , zwanych dalej Klientami.

2. Serwis samochodowy, tj. SERWIS77, zwany dalej Serwis, świadczy usługi w ramach swojej działalności.

3. Siedziba firmy: 80-180 Gdańsk ul. Wielkopolska 5A. NIP 5851010946. REGON  191484219.

4. Serwis świadczy usługi  dla trzech typów pojazdów: samochody osobowe, Vany i busy.

5. Pełny zakres usług oraz obowiązujące ceny tych usług wyszczególnione są w zakładce CENNIK na stronie www.serwis77.pl. Jeśli ceny danej usługi nie ma w cenniku, to obowiązująca do zapłaty będzie cena ostateczna podana przez pracownika biura Serwisu. Podane oraz podawane ceny są cenami brutto, chyba, że podane są zarówno netto oraz brutto. Ceny brutto zawierają 23% podatku od towarów i usług.

6. Usługę wykonuje się po zleceniu jej, pracownikowi  Serwisu.

7. Płatność za usługę  następuje po jej wykonaniu, u pracownika Serwisu, gotówką, blikiem lub kartą płatniczą. Dowodem zapłaty za usługę jest paragon fiskalny lub Faktura.

8. Mycie i naprawa samochodów odpowiada standardom przyjętym w  polskich myjniach i warsztatach samochodowych.

9. Pracownik Serwisu może odmówić wykonania usługi, bez podania przyczyny.

10. Klient jest zobowiązany poinformować pracownika Serwisu o nietypowym wyposażeniu pojazdu, zamocowanym do nadwozia oraz, o uszkodzeniach, mogących się powiększyć w trakcie wykonywania usługi lub, mogących wpłynąć w jakikolwiek sposób na stan pojazdu.

11. Serwisu nie odpowiada za szkodę lub awarię samochodu powstałą na terenie Serwisu, chyba, że jest ona skutkiem niewłaściwego wykonania usługi lub rażącego niedbalstwa ze strony pracowników Serwisu. 

12. Odpowiedzialność Serwisu za uszkodzenia w trakcie wykonywania usługi jest wyłączona w przypadku, gdy element podlegający usłudze jest źle zamontowany, uszkodzony, niewłaściwie serwisowany lub też jego jakość znacznie odbiega od fabrycznie nowej części.

13. Mycie silników w Serwisie jest wyłączone spod odpowiedzialnościu Serwisu. Usługa ta wykonywana jest za zgodą Klienta oraz tylko i wyłacznie na odpowiedzialność Klienta. Ryzyko ewentualnych uszkodzeń pojazdu, podczas mycia silnika, ponosi Klient. 

14. Serwis nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w samochodzie np. pieniądze, laptopy, telefony, aparaty fotograficzne, biżuterię, itp.

15. Oddanie przez klienta, pracownikowi Serwisu, pojazdu, celem wykonania usługi, w zakresie świadczonych przez Serwis usług,  jest równoznaczne z akceptacją ceny tej usługi (zgodnie z obowiązującym cennikiem lub zgodnie z pkt 5 niniejszego regulaminu) oraz akceptacją wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.

16. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 28 października 2013 roku.

 

bottom of page